Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης φοιτητών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2016-17 Διευκρινίσεις και Παράταση Προθεσμίας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται έως την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και διευκρινήσεις στο συνημμένο αρχείο.