Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο μεταπτυχιακό ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για το ακαδ. έτος 2017-2018. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ είναι συνεργαζόμενο σε αυτό το ΔΠΜΣ, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν κατ’ αποκλειστικότητα απόφοιτοι της Νομικής και της Πολυτεχνικής Σχολής. Το πρόγραμμά του δίνει έμφαση στις ενεργειακές υποδομές.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://lengen.gr/el/