Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Ukhta State Technical University ανακοινώνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών στο International Department του προαναφερόμενου Πανεπιστημίου. Η διάρκεια μπορεί να κυμανθεί από 2 εβδομάδες έως 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο link: http://en.ugtu.net/internship-international-department.