Το πρόγραμμα εξέτασης των Διπλωματικών εργασιών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016-2017 είναι το εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΤΕΤΚ 16/10/2017 9 π.μ.
ΤΥΤΠ 16/10/2017 9 π.μ.
ΤΓΜ 17/10/2017 9 π.μ.
Το.Με.ΔΕ 17/10/2017 9 π.μ.