Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2020.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019.