Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Universidad Nacional Autonoma de Mexico, ανακοινώνεται η δυνατότητα φοίτησης στο εν λόγω Πανεπιστήμιο σε  προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές, κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος- Ιούνιος 2018).

Απαιτείται η γνώση της Ισπανικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Βάσει της Συμφωνίας οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 2017 (12:00 μεσημβρινή).

Περισσότερες πληροφορίες: http://international-relations.auth.gr/el/node/1605