Στην ιστοσελίδα του τμήματος σπουδών έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: http://www.dps.auth.gr/el/node/2945