Στην ιστοσελίδα του τμήματος σπουδών έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση των ακαδημαϊκών υπηρεσιών στο ΑΠΘ (http://register.auth.gr) και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων 2017: http://www.dps.auth.gr/el/node/2949