Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Σχετικά Αρχεία