Σας ενημερώνουμε  ότι η το στεγαστικό επίδομα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις 28.09.2017.
Τα χρήματα θα κατατίθενται απευθείας στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.