Οι πρώτες παραδόσεις του μαθήματος θα γίνουν την  Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 11.00-13.00 και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 8.00-11.00 σε ένα τμήμα. Δεν θα γίνουν παραδόσεις στα δεύτερα τμήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Τα δεύτερα τμήματα θα ενεργοποιηθούν εφόσον υπάρξει ανάγκη, λόγω μεγάλου ακροατηρίου.

Μάριος Βαφειάδης
Καθηγητής
Συντονιστής του μαθήματος