Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 80070/2017 στο πλαίσιο του έργου 94831 «ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκαν στις 29/09/2017, τα πρακτικά αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών:

  • α) στη Διαύγεια και
  • β) στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών

Σχετικά Αρχεία