Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Συνεδριάσεων-Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. που βρίσκεται πίσω από το Κτίριο Υδραυλικής (γυάλινο κτίριο). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα παρόντα μέλη στις 9:30 της ίδιας μέρας.

Σχετικά Αρχεία