Η διάλεξη του μαθήματος "Σχεδιασμός έργων άρδευση και αποστράγγισης" της Τρίτης 10 Οκτωβρίου 2017 μετατίθεται εκτάκτως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Κτηρίου Υδραυλικής στον 1ο όροφο.


Εκ μέρους της ομάδας μαθήματος
Ζ. Μάλλιος