Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για φοιτητές που επιθυμούν την απαλλαγή εξέτασης μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μας, που έχουν διδαχθεί σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ  ορίζεται ως εξής:

Για το χειμερινό εξάμηνο 16 Οκτωβρίου - 16 Νοεμβρίου 2017

Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ