Όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν συμπλήρωσαν ήδη το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή-σπουδαστή στην πρώτη φάση της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, υποχρεούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.statistics.gr.  Από το μενού να διαλέξουν  «Προϊόντα και Υπηρεσίες», και έπειτα από τη δεξιά στήλη «Συμπλήρωση ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή-σπουδαστή».  Προθεσμία μέχρι τις 15/11/2017.