Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ' αριθμ. 1/20-9-2017 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 5α του άρθρου 74 του Ν. 4485, αποφασίζει την εγγραφή
στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 των παρακάτω υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, που συγκέντρωσαν τριάντα (30) μονάδες ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα:

  1. Κεσδζόγλου Κυριακή του Γεωργίου
  2. Παπαδόπουλο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου
  3. Ιωαννίδη Δημήτριο του Ευαγγέλου

    Προθεσμία εγγραφής 20-31 Οκτωβρίου 2017.

Σχετικά Αρχεία