Σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση, οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας.

Επομένως, δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες τους Ιδρύματός ανακαλούνται και πρέπει να επιστραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15/11/2017.

Σχετικά Αρχεία