Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα από το περιβάλλον http://register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία ταυτότητας όπως αναφέρονται στην από 6.11.2017 ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ και τη σχετική εγκύκλιο.
Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων είναι από 8 έως 20 Νοεμβρίου 2017.

Η πλατφόρμα http://register.auth.gr θα ενεργοποιηθεί από 9/11 . Οι επιτυχόντες/-ούσες προς εγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων στο register.auth.gr από το ΚΗΔ του Α.Π.Θ.

Σχετικά Αρχεία