Το ΑΠΘ  από 7.12.2016 έχει γίνει μέλος του Διεθνούς Δικτύου "Giovani nel Mondo" που εδρεύει στην Ρώμη, Ιταλία. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο προαναφερόμενο δίκτυο, περιήλθε ανακοίνωση για την διοργάνωση του 3rd International Careers Festival, που θα διεξαχθεί στην Ρώμη, από 24 έως 27 Μαρτίου 2018.

Στο International Careers Festival προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακές/οί ή μεταπτυχικές/κοί φοιτήτριες/φοιτητές σε θεματικές ενότητες σχετικές με:


-Rome Model United Nations
-Rome Business Game
-Rome Press Game
-International Careers Course

Σας πληροφορούμε επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών.

Σας προωθούμε την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της,
απ'όπου οι ενδιφερόμενες/οι μπορούν να αντλήσουν όλες τις σχετικές
πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://international-relations.auth.gr/el/node/1642