Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Θ΄ εξαμήνου και όσοι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δεν έχουν δηλώσει τη διπλωματική τους εργασία, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 4/12/2017 (Δευτέρα) έως 12/1/2018 (Παρασκευή), αίτηση - δήλωση για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, προσδιορίζοντας το μάθημα / γνωστική περιοχή (συνεννόηση με τον επιβλέποντα) και τον επιβλέποντα διδάσκοντα.

Σχετικά Αρχεία