Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα συνεδριάσει στις 10.00 με όσα μέλη είναι παρόντα.

Σχετικά Αρχεία