Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην υπ.'αριθμ 4 / 12-12-2017 συνεδρίασή της, ενέκρινε όλες τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Τμήματος των επιτυχόντων μετεγγραφής 2017-2018, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων του ΥΠΕΘ. Καλούνται οι επιτυχόντες να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 21-12-2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Πιστοποιητικό διαγραφής από τμήμα προέλευσης
  • 2 φωτογραφίες

Η τελική έγγραφη στο Τμήμα θα ολοκληρωθεί όταν κατατεθούν στη Γραμματεία τα δικαιολογητικά.