Οι φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις για τις ανταποδοτικές υποτροφίες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 12/1/2018.

Σχετικά αρχεία