Οι φοιτητές που λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα παραλλήλως με την υποτροφία του ΙΚΥ "πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες" να καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΑΠΘ υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του στεγαστικού επιδόματος.