Η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.