Σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό ημερολόγιο, από την Πέμπτη της Τυροφάγου (15 Φεβρουαρίου) μέχρι και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας (20 Φεβρουαρίου) δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος λειτουργούν κανονικά.