Οι εκ μεταγραφής επιτυχόντες φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Τμήμα μας μετά από ένσταση θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 14 έως 19 Φεβρουαρίου 2018.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας θα ανοίξει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου (στις 09:00 το πρωί).