Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη φοιτητή στο Εργαστήριο Υπολογιστών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

 

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν προπτυχιακό φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής ή της Σχολής Θετικών Επιστημών στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της νησίδας υπολογιστών (Topolab) και του Τμήματος γενικότερα, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη.

Επισυνάπτεται η αίτηση την οποία θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, μέχρι τις 27.2.2018