Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται:

  • Να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 23/2/2018 15/3/2018 για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018.
  • Να ακολουθούνε προσεχτικά όλα τα βήματα της δήλωσης, που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του sis στο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/sis-student

και τις οδηγίες στο σχετικό αρχείο.