Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018  και  ώρα  11:00  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ
1.      Επιλογή διδάσκοντα για το μάθημα « Μαθηματικά Ομοιώματα Ποιότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων», που προκηρύχτηκε για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018.
2.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
3.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
4.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
5.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός και εισήγηση για επανίδρυση του ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
6.      Πρόταση για συμμετοχή του Τμήματος σε νέο ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης) .
7.      Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).