Σας γνωρίζουμε ότι, η υπ΄αριθμ. 10/26-2-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που διακόπηκε σήμερα, θα συνεχισθεί αύριο Τρίτη 27-2-2018 με τα υπόλοιπα θέματα, στις 10.00 (στον ίδιο χώρο).