Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος.

 

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  • Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός και εισήγηση για επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
  • Πρόταση για συμμετοχή του Τμήματος σε νέο ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης) .
  • Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
  • Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Περιοχής» (Επισπεύδων : Τμήμα Βιολογίας).