Οι αιτήσεις φοιτητών για απαλλαγή εξέτασης μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, που έχουν διδαχθεί σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος από τις 14 Μαρτίου έως τις 13 Απρίλιου 2018.

Σχετικά Αρχεία