Οι εκδηλώσεις προετοιμασίας των ημερών καριέρα που θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Μαρτίου 2018.
Οι ημέρες καριέρας του Α.Π.Θ. που θα πραγματοποιηθούν στις 21-23 Μαΐου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=794