Σχετικά  με την επικείμενη προκήρυξη, η οποία πάντοτε γινόταν το μήνα Μάρτιο,  για την εισαγωγή  νέων μεταπτυχιακών  φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»  για τη διετία 2018-20, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί όταν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση από το Εθνικό Τυπογραφείο του Κράτους, σύμφωνα με το Νόμο 4485/04.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορά τις Μεταπτυχιακές Σπουδές (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) άρθρα 30-45, όλων των ΑΕΙ της χώρας.

(Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310 995559, 995483)