Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής 8.5.β του 8ου (εαρινού) εξαμήνου «Μαθηματικά Ομοιώματα Ποιότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων» (Κωδικός ΤΥ4900)  για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή, ώρες 14:00 – 17:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος (1ος όροφος, Κτιρίου Υδραυλικής) του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών.