Την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018  και  ώρα 12.45  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 9.30 με όσα μέλη είναι παρόντα.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ
1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Αναμόρφωση προγράμματος Σπουδών 2018-2019.
3.      Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (Επισπεύδων : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
4.      Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Περιοχής» (Επισπεύδων : Τμήμα Βιολογίας).
5.      Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του νέου ΔΠΜΣ « Εκτίμηση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (Επισπεύδων: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
6.      Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικοί Μέθοδοι».
7.      Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Στοχαστικές Μέθοδοι Ανάλυσης».
8.      Εξέταση της ένστασης του Χ. Σκουληκάρη, σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασης για το πρόγραμμα «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Α.Π.Θ.» και ειδικότερα για το μάθημα «ΤΥ4900 Μαθηματικά Ομοιώματα ποιότητας υδάτινων οικοσυστημάτων».
9.      Αίτηση εξέλιξης του Δ. Ναλμπάντη, ΕΔΙΠ, από βαθμίδα Β΄ στη βαθμίδα Α΄.
10.     Κατανομή ΕΦΚΑ
11.     Καταγραφή χώρων Τμήματος.
12.     Φοιτητικά
13.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
14.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις