Στο επισυναπτόμενο αρχείο παρουσιάζεται η πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που θα συζητηθεί στην Συνέλευση του Τμήματος την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Σχετικά Αρχεία