Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός, ότι λόγω των καταλήψεων του Τμήματος από φοιτητές μας, δεν πραγματοποιήθηκαν μαθήματα επτά (7) ημέρες, αποφάσισε, την παράταση του εαρινού εξαμήνου κατά μια βδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 8-6-2018 και την παράλληλη μετατόπιση του προγράμματος εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018, από 11-6-2018 έως 6-7-2018, όπως φαίνεται και στα σχετικά αρχεία.

http://web.civil.auth.gr/proptixiakes/progexams.html