Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του ΔΣ του Τμήματος σχετικά με την ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα ΠΜΣ του Τμήματος

Σχετικά Αρχεία