Το Παρατηρητήριο Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων διοργανώνει εκδήλωση/ενημέρωση για τους Φοιτητές/τριες και τους Συμβούλους Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές τους σχετικά με τις παρεχόμενες υποστηρικτικές δομές του Ιδρύματος, την Τετάρτη 9/5/2018 και ώρα 13:00-15:00 στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:00-14:30
Χαιρετισμοί
Αριάδνη Στογιαννίδου,  Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας.
Παρασκευή Κ. Αργυροπούλου – Πατάκα, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής.

Ενημέρωση
Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π., Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.

Παρουσίαση  των  Δράσεων Υποστήριξης των Φοιτητών από τις δομές του ΑΠΘ:

Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

Τμήμα Σπουδών

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Γραφείο Διασύνδεσης

14:30-15:00
Συζήτηση