Καλούνται οι φοιτητές που δεν έκαναν εγγραφή στο Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17, να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής Γραμματείας sis.auth.gr έως τις 12-11-2016.