Η επανεξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, 11:00-14:00 στο κτήριο του Τομέα της Υδραυλικής.