Διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης για το νέο μεταναστευτικό πρόγραμμα στον Καναδά Express Entry που θα πραγματοπιηθεί στις 8 Νοεμβρίου στην ελληνική γλώσσα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στον Καναδά με ειδικευμένη απασχόληση.

Περισσότερα