Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται:
• Να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 11/2/2019 – 01/3/2019 για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.
• Να ακολουθούνε προσεχτικά όλα τα βήματα της δήλωσης, που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του sis στο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/sis-student και τις οδηγίες στο παρακάτω pdf.

Οδηγίες