Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Αναγόρευση του Μπάκανου Παναγιώτη σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 3. Αναγόρευση της Καραφαγκά Στέλλας σε διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από τη συνταξιοδότηση του Μιχαήλ Γεωργιάδη, καθηγητή στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν.4610/2019).
 5. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, ύστερα από τη συνταξιοδότηση της Στυλιανής Μανωλοπούλου – Παπαλιάγκα, επίκουρης καθηγήτριας στις 31-8-2019 (άρθρο 65 του Ν.4610/2019).
 6. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του καθηγητή Σ. Βούγια.
 7. Πρόταση για ομοτιμοποίηση του καθηγητή Χ. Μπίσμπου.
 8. Έγκριση ορισμού τριμελών επιτροπών διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
  α) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
  β) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων».
 9.  Σύναψη συμφωνιών στη δράση ERASMUS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21.
 10. Εξέταση ένστασης της Σ. Στεφανίδου στο πλαίσιο της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Δ.Δ. στο Α.Π.Θ.» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο επιστημονικό πεδίο «34-1 Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (Α)».
 11. Έγκριση πινάκων επιτυχόντων α) αλλοδαπών εντός Ε.Ε., β) ομογενών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
 12. Αίτημα του καθηγητή Α. Νανιόπουλου για παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση προσομοιωτή οδήγησης.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 14. Φοιτητικά.
 15. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 16. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.