Όποιος φοιτητής χρειάζεται βεβαίωση σπουδών π.χ. για αίτηση μετεγγραφής, να φροντίσει να τη ζητήσει πολύ έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος, επειδή υπογράφεται από τον Πρύτανη και απαιτεί περίπου 4 εργάσιμες μέρες.