Οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση μετεγγραφής τους καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 12/12/2019 έως 8/1/2020 και ώρες 11:00 έως 13:00 για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.