Σας γνωρίζουμε ότι στη Συνέλευση του Τμήματος και συγκεκριμένα στην (υπ.αριθμ.: 1/28-9-2020 συνεδρίασή της), εξέλεξε ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του  ΠΜΣ  «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Έναντι Σεισμού και Άλλων Φυσικών Κινδύνων» τους κάτωθι:

  1. Πρόεδρο της Σ.Ε. - Διευθύντρια: Αθανατοπούλου-Κυριακού Ασημίνα, καθηγήτρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  2. Μέλος Σ.Ε. - Αναπληρωτή Δ/ντή: Πιτιλάκη Δημήτριο, αναπλ. καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Μέλος Σ.Ε.:  Αναγνωστόπουλο Χρήστο, καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Μέλος Σ.Ε.:  Τσώνο Αλέξανδρο –Δημήτριο, καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  5. Μέλος Σ.Ε.:  Μακάριο Τριαντάφυλλο, επικ.καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  για διετή θητεία κατά τα ακαδημαικά έτη 2020-21 και 2021-22